top of page

FantASStisch?!

FantASStisch is een vereniging die zich inzet voor personen met autisme (kinderen, jongeren en volwassenen) én hun netwerk.

We zetten in op 4 belangrijke pijlers, in 2 grote domeinen.

Aanvullend aan onze reguliere werking zetten we projectmatig in op activering van personen met autisme en consultancy.

Dit alles met als doel welbevinden te verhogen, inclusie te bevorderen, mensen met elkaar in contact te brengen en blijvend te sensibiliseren

Door in te zetten op onze vaste peilers en projecten, en op die manier aanbod te voorzien voor de persoon met autisme zelf én hun netwerk willen we een totaalproject zijn, waar alle betrokkenen terecht kunnen met al hun zorgen, vragen en noden.

We vinden het zo fijn dat u onze website heeft gevonden en interesse toont in onze werking!


Aarzel niet om bij vragen ons contactformulier in te vullen!

bottom of page