top of page

2023

Beste deelnemers, ouders, vrijwilligers en vrienden van VZW FantASStisch,

 

In 2015 ging ons avontuur van start. We beleefden jaren vol met mooie projecten, verbindende & ontspannende activiteiten en leerzame momenten. Dit met oog voor onze deelnemers met autisme, en hun netwerk.

 

Zoals zo vele verenigingen hebben we er twee enorm zware jaren opzitten. Corona legde onze vrijetijds- en vormingswerking stil. Kampen, lezingen en workshops werden geannuleerd. We kregen en gaven vouchers, toch was de financiële impact groot.

Momenteel worden we, net zoals de rest van de samenleving, geconfronteerd met hoge kosten, kosten die hoger zijn dan wat we ooit konden budgetteren. Prijzen van energie, verbruikskosten, huur accommodaties en voedingsprijzen en gingen drastisch en snel omhoog. Ook voelen we ons genoodzaakt om onze vrijwilligers hun vervoerskosten terug te betalen. We kunnen met deze prijzen aan benzinepomp niet van onze vrijwilligers verwachten dat ze dit zelf bekostigen. Opnieuw ongeplande happen uit ons werkingsbudget.

Daarnaast hebben we vaste kosten die horen bij het draaiende houden van onze werking zoals kosten voor verzekeringen, boekhouder, betaling vrijwilligers die instaan voor de dagelijkse werking & instaan voor de begeleiding tijdens onze activiteiten.

 

Jammer genoeg zijn wij een werking die niet beschikt over enige vorm van subsidie. Dit betekent dat wij geheel afhankelijk zijn van giften, sponsoring, de opbrengst van de kampen & winstgevende activiteiten. Corona lijkt het netwerk van FantASStisch ook wat verkleind te hebben, hiernaast kampt iedereen met de hogere kosten in de samenleving en moet iedereen keuzes maken, waarvoor ons begrip! Op onze laatste winstgevende activiteiten mochten we opvallend minder eters verwelkomen en ook verkoop van koekjes e.d. zakte in vergelijking met vorige jaren.

We kunnen en willen ons inschrijvingsgeld voor al onze activiteiten ook niet verder verhogen. Ondanks de vele inspanningen van de voorbije jaren, blijkt dat deze inspanningen niet voldoende zijn om onze werking financieel gezond en draaiende te houden. 


Daarom trekken we noodgedwongen tijdelijk aan de noodrem in 2023. Op financieel vlak willen we de balans opmaken en nagaan hoe we op een gezonde manier verder kunnen. Dit heeft in 2023 grote gevolgen voor onze werking. Er wordt in najaar 2022 GEEN vrijetijds- en vormingsprogramma gelanceerd zoals jullie van ons gewoon zijn.

 

We sluiten niet uit dat er in 2023 sporadisch nog iets georganiseerd wordt in samenwerking met auti-coachingspraktijk HouvASSt en hun team van auti-coaches.

Als hier meer nieuws over is kom je dit zeker te weten via deze website, ons facebook- en instagramaccount.


We hadden 7 jaar geleden geen enkel idee van de mooie groei die we zouden doormaken op een paar jaren tijd en zijn hier enorm dankbaar voor. We sluiten geen deuren en bezinnen over een gezond vervolg, maar moeten hier tijd voor nemen. We hopen op jullie begrip en houden jullie op de hoogte over de sporadisch georganiseerde events en vormingen.

 

Hopelijk tot heel gauw!

 

Liefs,

 

Kaatje en Katrien

bottom of page